Ďalší veľký úspech našich vedcov

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022 už tradične vyvrcholil odovzdávaním ocenení Cena za vedu a techniku. Ocenenie “Vedecko-technický tím roka” si odniesol tím pod vedením Ing. Andreja Kuncu, PhD., za výskum a vývoj ekologicky akceptovateľnej metódy ochrany rastlín pred škodlivými druhmi hmyzu a ich patentovaný objav – Nosič biologicky aktívneho organizmu, na ktorom pracujú na NLC – LOS Banská Štiavnica.
Kolegom gratulujeme a pripomíname, že záznam z udeľovania ocenení si môžete pozrieť už 19.11.2022 o 20:40 na  RTVS – Dvojka.

Foto: ©CVTI