Verejný odpočet činnosti NLC za rok 2020

Dňa 31. mája 2021 sa uskutočnil spoločný verejný odpočet dvoch významných lesníckych inštitúcií – Národného lesníckeho centra a Štátnych lesov Tatranského národného parku.

Po otvorení verejného odpočtu prezentovali obidve inštitúcie hlavné body Výročnej správy o činnosti za rok 2020. Následne bolo prednesené stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k Výročným správam za rok 2020.

Prezentácie Výročnej správy NLC a ŠL TANAP-u sú k dispozícii TU