Verejný odpočet činnosti NLC a ŠL TANAP za rok 2020

Verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra a Štátnych lesov TANAP-u za rok 2020

31. máj 2021 (pondelok) v čase od 10:00 do 11:00 hod. 

 

Verejný odpočet sa vzhľadom na pandemickú situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 bude konať v on-line priestore prostredníctvom aplikácie MS Teams, dňa 31. mája 2021 v čase od 10:00 do 11:00.

Počas uvedeného časového úseku je možné predložiť otázky na e-mailovú adresu: verejny.odpocet@nlcsk.org. Do predmetu mailovej správy je potrebné uviesť „Otázky k VS NLC za rok 2020“ alebo „Otázky k VS ŠL TANAP-u za rok 2020“. Otázky budú zodpovedané v čase trvania verejného odpočtu. Ak po uplynutí určeného časového limitu zostanú nezodpovedané otázky, zašle NLC, ŠL TANAP-u resp. ministerstvo odpovede v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 8 dní od skončenia verjného odpočtu.