Spoločne sme vysadili 700 stromov na Starých Horách

Zvolen, Staré Hory, 27. apríla 2022 Študenti Detskej lesníckej univerzity (DELESUN) spoločne s lesníkmi, lesnými pedagógmi a budúcimi učiteľmi z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici spoločne vysadili 700 nových stromov v lese na Starých Horách. Aktivita bola súčasťou programu odbornej prednášky DELESUN, zameranej na poznávanie princípov udržateľného hospodárenia, pestovania lesa a jeho výchovy. Tú viedli štátni lesníci z lesnej správy Staré Hory. Spoločná výsadba tak podporila projekt ZASADIL SOM STROM a LESNÍCKE DNI 2022.

Partneri projektu chceli myšlienkou spoločného sadenia nového lesa na Starých Horách spojiť mladú generáciu – deti Detskej lesníckej univerzity a študentov Pedagogickej fakulty UMB BB s obhospodarovateľmi lesa – lesníkmi, ktorí les na Starých Horách pestujú, vychovávajú a zabezpečujú tým nielen drevnú surovinu, ale aj ďalšie benefity pre spoločnosť. Okrem samotnej výsadby sa študenti dozvedeli, prečo je potrebné les vychovávať, odkiaľ a ako získavajú lesníci sadenice na výsadbu a prečo je veľkou snahou lesníkov obhospodarovať les prírode blízkymi postupmi. Lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra doplnili program aj interaktívnym príbehom „Od semienka po drevenú hračku“.

„Projekt ZASADIL SOM STROM vznikol v roku 2014 a jeho cieľom je umožniť každému dieťaťu na Slovensku zasadiť si strom v slovenskom lese. Spájame tak odborníkov s laickou verejnosťou v oblasti lesa a životného prostredia. Chceme, aby deti strávili v lese čas, na ktorý nezabudnú, pretože prispejú niečím dlhodobým a dozvedia sa nové veci o lese,“ uviedla Anna Sliacka, koordinátorka projektu ZASADIL SOM STROM zo štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

„Samotná výsadba na Starých Horách bude evidovaná aj v novej webovej aplikácii Databáza verejných výsadieb stromov, ktorú sme uviedli do života 22. apríla 2022 na slávnostnom otvorení Lesníckych dní v Bratislave. Samotná aktivita výsadby podporuje posolstvá tohtoročných Lesníckych dní, ktoré sú už 16. rok mostom spolupráce, ktorý spája človeka s lesom, ľudí navzájom a ktorý vieme aj z dreva fyzicky postaviť. Záujem verejnosti o les a prírodu neustále narastá. A práve poukázanie na udržateľné hospodárenie v lesoch je záväzkom lesníkov k ich zachovaniu,“povedal Igor Viszlai, hovorca Národného lesníckeho centra.

Národné lesnícke centrum spolu s partnermi – Vojenské lesy a majetky SR š.p., LESY Slovenskej republiky š.p., nadviazali na úspešnú spoluprácu v realizácii aktivít lesnícky zameraného environmentálneho vzdelávania a po dvanásty krát realizujú pokračovanie projektu DELESUN vo Zvolene. 35 žiakov z 5 základných škôl v školskom roku 2021/2022 spoznáva les, lesnícku vedu a výskum prostredníctvom interaktívnych prednášok so slovenskými lesníkmi a lesníčkami. Každú lesnícku tému doplňujú aj aktivity lesnej pedagogiky s lesnými pedagógmi.