Lesnícke dni opäť potvrdili, že sú znakom spolupráce

Zvolen, 2. máj 2022 – Na deň Zeme, 22. apríla sa otvorili v poradí už 16-te Lesnícke dni, najväčší projekt lesníkov od roku 2007. Ich hlavnou myšlienkou bola spolupráca lesníckych inštitúcií a motív dreva, ktoré každého človeka spája s lesmi. Podujatie bolo podporené záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Miestom slávnostného otvorenia s názvom „Poézia dreva“ bola tentokrát Bratislava. Na Partizánsku lúku Mestských lesov v Bratislave tak zavítalo viac ako 70 lesníkov z celého Slovenska, ale aj predstavitelia rezortov ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a obrany, ktorí spoločne vysadili 3 čerešne, aby tak podporili prezentáciu aplikácie Databáza verejných výsadieb stromov. V programe bola upriamená pozornosť na lesy ako základné stabilizačné prvky krajiny. Tiež bol predstavený CT skener guľatiny dreva, ako moderný nástroj na optimálne spracovanie drevnej suroviny  a bolo vyzdvihnuté i výročie organizácie PEFC, ktorá oslavuje 20 rokov certifikácie lesov na Slovensku.

Po slávnostnom otvorení Lesníckych dní, lesní pedagógovia realizovali v období od 22. do 30. apríla 2022 aj ďalšie programy lesnej pedagogiky po celom Slovensku zamerané na hru s drevom, tvorivú i technickú činnosť v zmysle motta „Dajme drevu druhú šancu!“. Deti mohli poznávať drevo, vyrezávať nožíkmi do dreva, tvoriť si drevené medailóny a ceruzky, či vyrobiť si lesnú knižku. Zmysluplnými boli i výsadby stromov realizované lesníkmi zo štátneho podniku LESY Slovenskej republiky. Tie sa konali v Liptovskej Tepličke, v Križovanoch nad Dudváhom, kde sa aj za účasti pani prezidentky zasadilo 1300 sadeníc, či na Starých Horách, kde napríklad i študenti Detskej lesníckej univerzity v spolupráci s budúcimi pedagogičkami z Univerzity Mateja Bela vysadili 700 sadeníc lesných stromov.

Lesní pedagógovia zo Správy TANAPU podporili Lesnícke dni aktivitami lesnej pedagogiky zamerané na poznávanie zvukov lesných zvierat a pobytových znakov tatranskej zveri. Školáci z popradskej ZŠ Letná sa zase dozvedeli zaujímavý príbeh vytvorenia tatranských dolín ľadovcami. Tatranskí lesníci tiež spolu so  40 dobrovoľníkmi z HIKEMATES a SPP vyčistili  Skalnatý potok od odpadkov, v rámci aktivity Čistý les.

Odovzdávanie tradícií lesníctva bolo pekným momentom na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici, kde si stredoškoláci na Lesnícke dni v ich Botanickej záhrade pripravili program pre deti materských a základných škôl z ich regiónu. Okrem toho lesníci verejnosti ponúkli sprevádzanie po náučných chodníkoch, vystúpenie lesničiarov, sokoliarov, kynológov, bábkového divadielka, či folklórnych a hudobných skupín. Rádioví poslucháči a sledovatelia sociálnych sietí sa mohli zapojiť do súťaže Lesníckych dní a vyhrať zaujímavé odmeny.

Ukončenie Lesníckych dní a zároveň slávnostné otvorenie sezóny v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline, ktorý je v správe štátneho podniku LESY SR, sa realizovalo 1. mája 2022.

Lesníci tak opäť potvrdili, že sa vedia spojiť a počas Lesníckych dní prezentovať svoju prácu, lesné hospodárstvo a vedia komunikovať s verejnosťou.

Lesnícke dni sú národným projektom realizovaným od roku 2007, ktorého cieľom je aktívna komunikácia s verejnosťou a pozitívna prezentácia lesného hospodárstva. Lesnícke dni ako projekt spolupráce lesníkov odovzdávajú tradície lesníctva ďalším generáciám a podporujú budovanie vzťahu človek – les. Lesnícke dni pripravilo Národné lesnícke centrum v spolupráci s partnermi.


 

Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Veronika Jaloviarová

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

Sokolská 2, 960 01 Zvolen

Mail: veronika.jaloviarova@nlcsk.org

Tel.: +421 45 53 14 268

 

 

O nás: 

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria tri ústavy:

  • NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
  • NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen (ÚLZI Zvolen),
  • NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).