Day

12 augusta, 2022

Dobrý príklad a inovácia nie je to isté

Zvolen, 12. august 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) v rámci projektu Roserwood 4.0 hodnotilo viac ako sto dobrých príkladov a inovácií (Best practices and Innovations) vytvorených s využitím digitalizácie,...