Day

6 júla, 2022

Lesníctvo by malo aj naďalej ostať neoddeliteľnou súčasťou uvedomelej ochrany prírody

Zvolen, 6. júl 2022 – Národné lesnícke centrum (NLC) sa zaoberá širokým spektrom činností, ktoré môžu priamo, či nepriamo podporovať záchranu hlucháňa a reálne zlepšiť jeho životné podmienky v krajine....