Day

16 mája, 2022

Náš vedecký časopis je v strednej a východnej Európe najlepší

Podľa hodnotenia medzinárodného rebríčka SCIMAGO je Central European Forestry Journal v oblasti lesníctva a drevárstva medzi vedeckými časopismi strednej a východnej Európy najkvalitnejší. Časopis vydáva Národné lesnícke centrum, Lesnícky výskumný ústav Zvolen...