Day

18 novembra, 2021

Nebojme sa o naše lesy a ich budúcnosť

Ubezpečujeme slovenskú verejnosť, že sa nemusí báť o budúcnosť našich lesov, pretože sú obhospodarované profesionálne, odborne a trvalo udržateľným spôsobom. Zhodli sa na tom zástupcovia štyroch významných lesníckych inštitúcií na...