Day

16 novembra, 2021

Reakcia Národného lesníckeho centra na publikované údaje Inštitútu environmentálnej politiky

Zvolen, 16. november 2021 – Národné lesnícke centrum (NLC) sa nestotožňuje s analýzou Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) ohľadne úbytku lesov na Slovensku. Analýza je metodicky nepresná, a tým pádom zavádzajúca hneď z viacerých...

Newsletter – Agentúra rozvoja vidieka

Milé kolegyne, kolegovia, do pozornosti Vám dávame ďalšie vydanie spravodajského formátu Newsletter Národnej siete rozvoja vidieka SR č. 21/2021. Nájdete v ňom súhrn špecializovaných informácií z oblasti poľnohospodárstva a rozvoja...