Day

22 októbra, 2021

Začal sa 12. ročník Detskej lesníckej univerzity

Národné lesnícke centrum spolu s partnermi, ktorými sú Vojenské lesy a majetky SR š.p. a LESY Slovenskej republiky š.p., nadviazali tak na úspešnú spoluprácu v realizácii aktivít lesnícky zameraného environmentálneho...

Aktuálne problémy v ochrane lesa 2021

Zvolen, 26. októbra 2021 – Národné lesnícke centrum (NLC) v dňoch 7. – 8. októbra 2021 sa v priestoroch Grand Hotela Bellevue v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách uskutočnil už 30. ročník medzinárodnej...