Day

20 októbra, 2021

Na Slovensku rastie viac ako 1 miliarda stromov s priemerom kmeňa hrubším ako 10 cm

Zvolen, 20. októbra 2021 – Dnes si opäť pripomíname Medzinárodný deň stromov. Stromy ako jedny z najdlhšie žijúcich organizmov na Zemi, majú v živote ľudstva významné postavenie. Nie je to...

Vymenovanie

S účinnosťou od 01. 11. 2021 je Ing. Ivan Horvát vymenovaný do funkcie zástupcu vedúceho zamestnanca NLC – LVÚ Zvolen, odboru pestovania a produkcie lesa, strediska kontroly lesného reprodukčného materiálu.

Odvolanie

Dňom 31. 10. 2021 je Ing. Elena Takáčová odvolaná z funkcie zástupkyne vedúceho zamestnanca NLC – LVÚ Zvolen, odboru pestovania a produkcie lesa, strediska kontroly lesného reprodukčného materiálu.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “metodik – analytik hospodárskej úpravy lesov”.