Day

1 októbra, 2021

Zasadnutie Vedeckej rady NLC

Dňa 01. 10. 2021 sa na pôde Národného lesníckeho centra uskutočnilo zasadnutie Vedeckej rady. Vedecká rada je poradným orgánom generálneho riaditeľa pre posudzovanie koncepčných a zásadných vedecko-výskumných úloh NLC. Predsedom...

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “analytik dát”.