Day

21 septembra, 2021

Vyvrcholením osláv 20. výročia lesnej pedagogiky bude medzinárodná konferencia

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen). Les je jedinečným miestom pre výchovu i vzdelávanie, ktoré lesníci realizujú formou aktivít a projektov lesnej pedagogiky pre rôzne...

Wifi pripojenie opäť funkčné

Oznamujeme zamestnancom, že wifi pripojenie do siete ( NLC a  NLC_5G ) je opäť funkčné. OVI

20 rokov Lesnej pedagogiky na Slovensku

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, pripravilo konferenciu s názvom “20 ROKOV LESNEJ PEDAGOGIKY NA SLOVENSKU”, konanej pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Konferencia...

Vyvrcholením osláv 20. výročia lesnej pedagogiky bude medzinárodná konferencia

Zvolen, 21. septembra 2021 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen). Les je jedinečným miestom pre výchovu i vzdelávanie, ktoré lesníci realizujú formou aktivít...

Prístup k databázam SCOPUS, Web of Science

Oddelenie vedeckého sekretára NLC – LVÚ Zvolen sprístupňuje na intranete NLC cez aplikácie online katalóg publikačnej činnosti http://172.20.20.101/webisnt/epcnlc.htm a online katalóg knižnice http://172.20.20.101/webisnt/kniznicanlc.htm a sprostredkúva online vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom...