Day

18 septembra, 2021

Stanovisko NLC k medializovaným informáciám ohľadom obhospodarovania lesov v národných parkoch

V poslednom období sú podsúvané verejnosti zavádzajúce informácie ohľadom prípravy a realizácie Programov starostlivosti o les, v lesoch v chránených územiach na Slovensku.  Zákon o lesoch č. 326/2005 Z.z. veľmi...

Stanovisko NLC k medializovaným informáciám ohľadom obhospodarovania lesov v národných parkoch

V poslednom období sú podsúvané verejnosti zavádzajúce informácie ohľadom prípravy a realizácie Programov starostlivosti o les, v lesoch v chránených územiach na Slovensku.  Zákon o lesoch č. 326/2005 Z.z. veľmi...