Day

31 augusta, 2021

Zmena v aplikácií eŽP

Na základe požiadaviek bola v aplikácií eŽP vykonaná zmena, v riadku s názvom :  “Číslo CP a ZPC”. Je potrebné zadať číslo CP, resp. ZPC, v kompletnom štandardnom tvare “T/Z...

Lesnícke dni 2021 slávnostné otvorené

Už 15. ročník tradičného podujatia sa uskutočnil pod záštitou a za osobnej účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana a ďalších hostí vrátane širokej lesníckej verejnosti. Najväčšia slávnosť lesníkov na Slovensku...