Day

27 augusta, 2021

Ukončenie RD pre Výpočtovú techniku

Oznamujeme zamestnancom, že RD na dodávku Výpočtovej techniky ( PC, notebooky, monitory, tlačiarne a pod. ) končí z dôvodu vyčerpania zazmluvnenej sumy. Na vysúťažení novej RD na Výpočtovú techniku sa...

Spolupráca s Agentúrou pre rozvoj vidieka

Národné lesnícke centrum prostredníctvom Referátu komunikácie a marketingu v uplynulých dňoch počas výstavy Tradície slovenského vidieka v Nitre, nadviazalo mediálnu spoluprácu s Agentúrou pre rozvoj vidieka (ARVI), hostiteľský orgán jednotky...

Skúšky odbornej spôsobilosti OLH

Databáza testov na písomnú časť skúšok odbornej spôsobilosti OLH je zverejnená na stránke Poradenstva a vzdelávania v sekcii Povinné vzdelávanie > OLH > Skúšky OLH