Day

25 augusta, 2021

NLC realizuje podnikovú inventarizáciu na VšLP

Národné lesnícke centrum od začiatku júna 2021 realizuje na území  lesného celku Vysokoškolského lesníckeho podniku (VšLP) Budča prvú etapu podnikovej inventarizácie. Úlohou zadanou MPRV SR s názvom „Metodika vyhotovenia Programu starostlivosti o lesy...