Day

26 mája, 2021

Správa o lesnej pedagogike za rok 2020

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen prednedávnom vydal Správu o lesnej pedagogike za rok 2020. Správa mapuje prehľad činností vybraných realizátorov aktivít lesnej pedagogiky za rok...

Verejný odpočet činnosti NLC za rok 2020

Dovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra a Štátnych lesov TANAP-u za rok 2020, ktorý sa vzhľadom na pandemickú situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 bude konať v on-line...

Správa o lesnej pedagogike za rok 2020

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen prednedávnom vydal Správu o lesnej pedagogike za rok 2020. Správa mapuje prehľad činností vybraných realizátorov aktivít lesnej pedagogiky za rok...

Úspech časopisu Central European Forestry Journal

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen v spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze – Fakultou lesnickou a dřevařskou, vydáva časopis Central European Forestry Journal, ktorý zaznamenal v...