Day

23 apríla, 2021

Oznam

V zmysle Kolektívnej zmluvy (KZ) NLC na rok 2021 Časti III Článku 4 bodu 4), zamestnávateľ poskytne v prvom polroku kalendárneho roka 2021 (do 30. 06. 2021) zamestnancovi na jeho...

Napredovanie projektu – Centrum excelentnosti LignoSilva

Zvolen, 23. apríla 2021 – Národné lesnícke centrum vo Zvolene od roku 2017 buduje unikátne medzinárodné Centrum excelentnosti LignoSilva.  Ide o spoločný strategický projekt NLC a Výskumného ústavu papiera a...

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “technik informačných technológií”.