Day

24 marca, 2021

OZNAM

Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta dňa 21. 08. 2018 udelila Ing. Slavomírovi Rellovi akademický titul “doktor” (“philosophiae doctor”, v skratke “PhD.”)

Rozvojová pomoc pre moldavské lesné hospodárstvo

Zvolen, 24.03.2021 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) pripravil projektový zámer na spoluprácu s moldavskými lesníkmi v oblasti environmentálneho vzdelávania a pozitívnej prezentácie lesníctva. NLC-ÚLPV...

OZNAM

Prezident Českej republiky dňa 15. 12. 2020 menoval doc. RNDr. Tomáša Hlásneho, PhD. “profesorom” pre odbor Biológie lesa.