Day

15 februára, 2021

Úspech našich kolegov z LOS

V týchto dňoch bol v karentovanom časopise Crop Protection publikovaný vedecký príspevok kolektívu autorov LOS, ktorý sa zaoberá experimentálnym vývojom nosiča entomopatogénnych húb proti tvrdoňovi smrekovému. Nosič bol vyvinutý v...

Oznam o prerušení internetového pripojenia v budove Sokolská

Oznamujeme zamestnancom NLC budovy Sokolská, že zajtra 16.2.2021 od 12:00 do cca 18:00 nastanú výpadky internetového spojenia v budove Sokolská, tzn. že v uvedenom čase nebude fungovať dátové pripojenie ani...

20 rokov lesnej pedagogiky na Slovensku

Zvolen, 15. februára 2021 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) si pripomína 20 rokov lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálneho vzdelávania na Slovensku....