Day

4 februára, 2021

Správa o stave lesov Európy aj na portáli VEDA NA DOSAH

Príspevok týkajúci sa Správy o stave európskych lesov 2020, ktorú po prvýkrát v histórii koordinovali slovenskí odborníci z Národného lesníckeho centra vo Zvolene, zverejnil v spolupráci s Referátom komunikácie a marketingu NLC aj...

Aj NLC má svoje miesto v rámci obnovy globálnych ekosystémov

Zvolen, 04. februára 2021 – OSN vyhlásilo obdobie rokov 2021 – 2030 za dekádu obnovy ekosystémov, v ktorej kľúčovú úlohu plnia práve aktivity súvisiace s bojom proti odlesňovaniu. Podľa celosvetových údajov amerického...