Day

26 januára, 2021

Oznam

Dňa 27.01.2021 budú budovy Sokolská 2 a T. G. Masaryka 22 v čase od 06:00 do 13:30 sprístupnené len cez hlavné vchody (bočné vstupy budú uzavreté).