Day

24 novembra, 2020

Prvé zasadnutie Rady pre tvorbu Národného lesníckeho programu SR

Bratislava, 24. novembra 2020 – O hlavných problémoch lesného hospodárstva v súčasnosti, ich príčinách, dôsledkoch, ako aj  víziách riešení na najbližších osem rokov rokovala prvýkrát Rada pre tvorbu Národného lesníckeho...