Day

16 novembra, 2020

Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM Lesnícky výskumný ústav Zvolen Odbor lesníckej politiky, ekonomiky a manažmentu lesa MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR Sekcia LH a spracovania dreva SLOVENSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ, člen ZSVTS...