Day

12 novembra, 2020

Údržba IS

Oddelenie informatiky oznamuje že na pondelok 16.11.2020 plánujeme nevyhnutnú prehliadku a údržbu informačných systémov, s čím môžu byť spojené dočasné výpadky niektorých interných služieb – intranetových aplikácií, tlačových a zdieľaných...