Day

9 novembra, 2020

Zlepšenie stavu lesov v cezhraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) sa zapojil do medzinárodného projektu s názvom Cesty k zdravým lesom: Odolné, prispôsobivé, rozmanité a udržateľné...

NLC – ÚLPV Zvolen sa virtuálne zúčastní na Týždni vedy a techniky

Zvolen, 09. novembra 2020 – V dňoch 9. – 15. novembra 2020 sa uskutoční 17. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Každoročne ho organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a...