Day

4 novembra, 2020

Národné lesnícke centrum súčasťou Týždňa vedy a techniky 2020

Pedagogická fakulta UKF v Nitre a Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene sú spoluriešiteľmi projektu APVV s názvom „Lesná pedagogika a výchova k trvalo udržateľnému...

Zlepšenie stavu lesov v cezhraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny

Zvolen, 04. novembra 2020 – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) sa zapojilo do projektu „Cesty k zdravým lesom: Odolné, prispôsobivé, rozmanité a...