Day

27 októbra, 2020

Evidencia pracovného času a hlásenie karanténnej PN

Evidencia pracovného času Týmto žiadame zamestnancov o vyplnenie evidencie pracovného času za mesiac október do piatka 30.10.2020 do 9:00. Taktiež žiadame vedúcich zamestnancov o schválenie evidencie pracovného času za mesiac...

Rozumným využívaním dreva môžeme zmierniť dopady klimatickej krízy

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen v tomto období nadviazal prostredníctvom Referátu komunikácie a marketingu spoluprácu s CVTI SR, ktorej výsledkom je zverejnenie príspevku o vedeckých aktivitách LVÚ pod...