Day

19 októbra, 2020

Budovanie jednotnej podnikovej identity – menovky ku dverám

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Referát komunikácie a marketingu zabezpečil realizáciu menoviek ku dverám a tabúľ na realizované projekty v jednotnom štýle, ktorých montáž sa v týchto dňoch finalizuje v novorekonštruovanej...

Národné lesnícke centrum pomáha pamiatkarom s modelmi hradísk a hradov

V týchto dňoch máme možnosť zoznámiť sa s výsledkami spolupráce pracovníkov Ústavu lesných zdrojov a informatiky Zvolen Národného lesníckeho centra s ich kolegami z Pamiatkového úradu SR, ktorí spolu s...