Day

16 októbra, 2020

Menovanie

S účinnosťou od 01. 10. 2020 je Ing. Peter Balogh, PhD. menovaný do funkcie vedúceho zamestnanca – generálneho riaditeľa NLC po úspešnom výberovom konaní.

Budovanie jednotnej podnikovej identity – informačné vitríny

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v týchto dňoch Referát komunikácie a marketingu v súvislosti s finalizáciou rekonštrukcie budovy NLC na Sokolskej ulici ukončil realizáciu informačných vitrín, ktoré sú umiestnené v podchode budovy. Dva presklené uzatvorené panely...