Day

13 októbra, 2020

Rozhodnutie GR č. 11/2020

Nové rozhodnutie GR ohľadom obmedzení pre COVID-19. Týmto rozhodnutím sa ruší rozhodnutie č. 9/2020 Rozhodnutie je platné do 15.10.2020 >>odkaz<<

Využívanie dreva ako obnoviteľnej suroviny v kontexte zelenej ekonomiky

Zvolen, 13. októbra 2020 – Efektívne využívanie dreva ako obnoviteľnej suroviny môže významným spôsobom prispieť k zmierňovaniu negatívnych dopadov zmeny klímy práve prostredníctvom zvyšovanie množstva uhlíka viazaného v produktoch z dreva....