Day

8 októbra, 2020

Význam komunikácie v lesnom hospodárstve rastie.

Referát komunikácie a marketingu Národného lesníckeho centra dáva do pozornosti príspevok, ktorý bol zverejnený v septembrovom čísle časopisu IUFRO News. Ide o interview s dvomi lesníckymi odborníčkami, ktoré sa profesionálne...

Drevo ako obnoviteľná surovina v kontexte zelenej ekonomiky

Všetkých nás dnes oslovujú pojmy ako „zelená ekonomika“ či „bioekonomika“. S tým je spojené aj optimálne využívanie prírodných zdrojov – v slovenských podmienkach hlavne drevnej suroviny. Máme teda drevo ťažiť? A ako ho...