Day

2 októbra, 2020

Rozhodnutie generálneho riaditeľa č. 9/2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Dnes bolo zverejnené Rozhodnutie generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra č. 9/2020 týkajúce sa povinností zamestnancov v súvislosti s nariadenými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození...

Ing. Peter Balogh, PhD. bol oficiálne vymenovaný za generálneho riaditeľa NLC

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ján Mičovský dnes vymenoval do funkcie nového generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné lesnícke centrum Petra Balogha, a to na základe úspešného dvojkolového výberového konania, ktoré...

Usmejme sa na seba !

Vedeli ste, že dnes je Svetový deň úsmevu, ktorý si pripomíname od roku 1999? Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“ ako symbol šťastia a dobrej...

Menovanie

S účinnosťou 01. 10. 2020 sú menovaní do funkcie vedúceho zamestnanca: Ing. Ladislav Kulla, PhD. – NLC – LVÚ Zvolen, riaditeľ, Ing. Marián Slamka, PhD. – NLC – LVÚ Zvolen,...

ODVOLANIE

Dňom 30. 09. 2020 boli odvolaní z funkcie vedúceho zamestnanca: Ing. Marián Slamka, PhD. – NLC – LVÚ Zvolen, riaditeľ, Ing. Milan Oravec, CSc. – NLC – LVÚ Zvolen, námestník...