Day

1 októbra, 2020

Vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, žiadame Vás, aby ste v tuzemských cestovných príkazoch, časť Vyúčtovanie pracovnej cesty v stĺpci “Začiatok a koniec pracovného výkonu (hodina)” dopisovali časové údaje perom.

Summit pre biodiverzitu

V stredu 30. 09. 2020 sa v sídle OSN v New Yorku v rámci plenárneho zasadnutia konal Summit pre biodiverzitu, na ktorom so svojím prejavom vystúpila online aj prezidentka Slovenskej...