Day

20 augusta, 2020

Kampaň: Do práce na bicykli 2020

Vážené kolegyne a kolegovia, Národné lesnícke centrum prejavilo predbežný záujem zapojiť sa do súťaže “Do práce na bicykli 2020” (viď: www.dopracenabicykli.eu), samozrejme, za predpokladu, že prejavíte záujem. Preto by sme Vás chceli poprosiť...