Day

23 júla, 2020

Priznanie titulu

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, dňa 25. 06. 2020 priznala Bc. Ing. Kataríne Golianovej akademický titul “magister” (v skratke “Mgr.”).

Oznam pre štatutárov poľovníckych organizácii k elektronickej schránke

Štatutári poľovníckych organizácií si môžu v registri poľovníckych organizácií zverejnenom na ForestPortáli alebo priamo na https://gis.nlcsk.org/registre/Zoznamy/ZoznamPO overiť, aké informácie o organizácii sú v registri zapísané. Ak sú údaje úplné a...

Oznam o nadobudnutí účinnosti Rámcovej dohody

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujem si Vás informovať, že od termínu 09.07.2020 je účinná Rámcová dohoda na tonery do tlačiarní: “Tonery Z202014810_Z”. Cenník tonerov tejto Rámcovej dohody si môžete pozrieť...