Day

3 júla, 2020

Pracovné rokovanie k „Zelenej správe 2019“

Dňa 03. júla 2020 sa vo Zvolene na pôde Národného lesníckeho centra pod gesciou Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočnilo pracovné rokovanie k ...

Zasadnutie Lesnícko-drevárskej rady

Dňa 03. júla 2020 vo Zvolene usporiadala Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zasadnutie Lesnícko-drevárskej rady na pôde Národného lesníckeho centra. Po privítaní hostí...