Day

30 júna, 2020

OZNAM – Vnútroorganizačná evidencia písomností – FABASOFT

S účinnosťou od 01. 07. 2020 bude pracovno-právna a mzdová vnútroorganizačná korešpondencia vyňatá z centrálnej správy registratúry FABASOFT. Používané šablóny vnútroorganizačnej korešpondencie adresované na referát personálny a na ekonomické oddelenie...

Oznam určený kolegyniam a kolegom v budove NLC na Sokolskej ulici

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chceme Vás informovať, že od termínu 06.07.2020 (pondelok) bude prebiehať preberanie stavebných prác v budove NLC na Sokolskej ulici. Z tohto dôvodu Vás žiadame o sumarizáciu všetkých...

Oznam určený kolegyniam a kolegom v budove NLC na Sokolskej ulici

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chceme Vás informovať, že od termínu 06.07.2020 (pondelok) bude prebiehať preberanie stavebných prác v budove NLC na Sokolskej ulici. Z tohto dôvodu Vás žiadame o sumarizáciu všetkých...