Day

29 mája, 2020

Vedeli ste, že aj lesníci sa venujú meteorologickému monitoringu? Lesnícky meteorologický monitoring poskytuje operatívne údaje o počasí z lesných oblastí Slovenska

Zvolen, 29. mája 2020 – Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (NLC – LVÚ Zvolen) a Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) už niekoľko rokov prevádzkujú sieť meteorologických staníc...

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce “právnik”. Dokument na stiahnutie

Technická odstávka Fabasoft-u

Milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte aby sme Vás informovali, že dnes po 15:00 hod. nebude možné sa prihlásiť do Fabasoft-u a to z dôvodu odstavenia systému dodávateľskou spoločnosťou. Ďakujeme za...

Verejný odpočet činnosti NLC za rok 2019

Dňa 29. mája 2020 od 10,00 hod. sa v priestoroch Národného lesníckeho centra konal verejný odpočet Národného lesníckeho centra, významnej lesníckej inštitúcie zriadenej MPRV SR ako príspevková organizácia. Tento rok...