Day

21 mája, 2020

Oznam pre zamestnancov NLC na Sokolskej ulici

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, oznamujeme zamestnancom, ktorých pracovisko je v budove NLC na ulici Sokolská vo Zvolene, že termín nástupu do práce v pre nich obvyklom pracovnom režime, ktorý bol...