Day

15 mája, 2020

Príkazné listy ministra

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, žiadame Vás, aby ste sa oboznámili s Príkazným listom ministra č. 46, ktorý nadväzuje na Príkazný list ministra č. 35 vydaný v súvislosti s očakávanými úspornými...

Vnútroorganizačný presun majetku

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v prílohe je zverejnená ponuka prebytočného hnuteľného majetku NLC – v prípade, že máte zámer označený majetok využívať pri plnení úloh, nahláste Váš záujem o vnútroorganizačný presun predmetného majetku...