Day

13 mája, 2020

Informácie k Rozhodnutiu generálneho riaditeľa č. 6/2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, aj po opätovnom nástupe do práce v obvyklom pracovnom režime – podľa Rozhodnutia generálneho riaditeľa č. 6/2020, naďalej platia na pracoviskách NLC všetky protiepidemiologické opatrenia (nosenie...