Day

28 apríla, 2020

OECD pokračuje v podporovaní agrárnej vedy a výskumu aj počas koronakrízy

Kooperatívny výskumný program OECD pre agrárnu vedu (CRP) spúšťa aj tento rok výzvu na podávanie žiadostí na rok 2021 o kofinancovanie: medzinárodných vedeckých konferencií, individuálnych vedeckých štipendií. Výzva je otvorená do...