Day

6 apríla, 2020

Varovanie pred kybernetickými hrozbami v súvislosti s COVID-19

Vážené kolegyne a kolegovia, ani súčasná situácia vo svete nebráni kyber-kriminálnikom v zneužívaní dôvery ľudí, a tak sa stále stretávame so stále zväčšujúcim sa počtom prípadov úspešných kybernetických útokov aj na...

Ortofotomozaika celého územia Slovenska je dostupná všetkým

Zvolen, 06. apríla 2020 – Národné lesnícke centrum (NLC), ktoré zabezpečuje pre lesné hospodárstvo komplexné služby, v spolupráci s ďalšími organizáciami po prvýkrát v histórii vytvorilo ortofotomozaiku celého územia Slovenska. Toto jedinečné dielo,...

Menovanie

S účinnosťou od 06. 04. 2020 je Ing. Milan Oravec, CSc. menovaný do funkcie vedúceho zamestnanca – námestníka riaditeľa NLC – LVÚ Zvolen.