loader image

Day

17 marca, 2020

Oznam pre zamestnancov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chceme Vás touto cestou poprosiť, sledujte intranetové aktuality a mailovú korešpondenciu. V priebehu krátkeho času bude zverejnené nové Rozhodnutie generálneho riaditeľa NLC ohľadne ďalšieho postupu.

Aktualizované opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

S účinnosťou od 16.03.2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a...

Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020

Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020

Informácia k žiadankám na tovary a služby

Žiadame všetkých zamestnancov NLC aby od 17.3.2020 nezadávali do systému EZO žiadanky na tovary alebo služby. V súčasnej situácii totiž nevieme zabezpečiť ich schválenie a ani doručenie tovaru a ani...