Day

12 marca, 2020

Refundácia prostriedkov – Venerovského Memoriál

Priatelia lyžiari, na základe poverenia Organizačného výboru 56. ročníka Venerovského Memoriálu oznamujeme, že finančné prostriedky, ktoré ste uhradili na účet usporiadateľa v zmysle propozícií, Vám budú vrátené na účty z...

Informácia o voľnom pracovnom mieste – robotník/robotníčka

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, druh práce: “pomocný robotník/robotníčka”.

Zrušenie športového podujatia – 56. ročník Venerovského memoriálu

Vážení záujemcovia, prostredníctvom predsedu organizačného výboru 56. ročníka Venerovského memoriálu Vás chceme informovať, že na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR sa spomenutá akcia ruší. Termín zrušenia je platný od...

Ústredie Sociálnej poisťovne informuje

Milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte aby sme Vás informovali o nových informáciách, ktoré zverejnilo Ústredie Sociálnej poisťovne ohľadne: nového formulára na žiadosť o ošetrovné zo Sociálnej poisťovne (aj v anglickom...

Lesy v ženských rukách

Milé kolegyne, dovoľte aby sme Vás informovali o plánovanej medzinárodnej konferencia o ženách v lesníctve 2020 s leitmotívom Lesy v ženských rukách, ktorej hlavnou témou je spájať ženy pôsobiace v...