Day

24 januára, 2020

Lesy musíme prispôsobiť klimatickým zmenám

Vysoké Tatry, 23. januára 2020 – V Hornom Smokovci sa stretli lesníci na dvojdňovej medzinárodnej konferencii, zameranej na aktuálne problémy v ochrane lesa. Klimatické zmeny extrémne zaťažujú naše lesy a...