Day

22 januára, 2020

Regenerácia pracovnej sily

Milé kolegyne, milí kolegovia, aj v tomto roku Národné lesnícke centrum prichádza s možnosťou využitia prostriedkov zo sociálneho fondu pre zamestnancov NLC a to prostredníctvom jazykových kurzov anglického jazyka a...

OZNAM OVI

Aplikácie NLC nebudú dostupné 22.1.2020 od 13:30 do 13:45 z dôvodu servisného zásahu. Za porozumenie ďakujeme.

Vyhlásenie na daň zo závislej činnosti na rok 2020

Žiadame zamestnancov, ktorí si chcú na rok 2020 a následné roky uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane (NČZD) (mesačne nezdaňované pre r. 2020 – 367,85 € zo zdaniteľného príjmu) a daňový...